Hoe lang kan het duren voordat ik hulp krijg?
Gemiddeld 3 tot 10 dagen na profielschets.

Wanneer en voor hoelang heeft een hulp vrije tijd?
De hulp heeft 16 uur vrije tijd in de week in overleg met de cliënt.

Hoelang blijft een hulp?
Dat is mede sterk afhankelijk van het thuisfront van de hulp.

Hoe kan ik PGB krijgen.
Via door ons aangewezen gecertificeerd  bureau.

Worden er ook medische handelingen verricht?
In principe niet, alleen in overleg.

Wat als het niet “klikt" ?
Indien wij merken bij een controlebezoek of rechtstreeks van u dat het niet klikt zorgen wij snel voor een vervanging. Daarbij blijft de hoofdzaak dat de cliënt niet alleen is.

Zijn de kosten indien ik geen PGB krijg aftrekbaar?
Dat is sterk afhankelijk van uw inkomen. Neem contact op met de belastingdienst.

Wie betaalt belasting, sociale lasten en ziektekosten?
Er is geen arbeidsverhouding met de hulp nog met ons. Belasting en sociale lasten, worden afgedragen in het land van herkomst. Daar zijn ze ook verzekerd.