1e (K)wartaal

Democratie is de wil van het volk, en ik lees met verbazing in de krant wat ik nu weer wil. De veranderingen en bezuinigingen in de zorg, zeker niet!

We krijgen veel vragen over de PGB. “Raak ik die kwijt?” Het antwoord is: Nee, iedereen die nu PGB heeft, behoudt die. De veranderingen die komen, en met name de verdeling van de PGB door gemeentes, gelden alleen voor nieuwe aanvragen.

Wat ook speelt zijn allerlei verhalen over fraude met het persoonsgebonden budget (PGB). Sommige noemen het Persoonsgebonden Bijverdiensten.

Maar zoals de vertrekkende ombudsman Alex Brenninkmeijer al stelde, 98% klopt gewoon. De 2% die overblijft is de “Telegraaf-vulling”.  Dat wil zeggen dat als de Telegraaf over die andere 98% gaat schrijven, zouden ze een veel dikkere krant hebben, die leuker leest!

Wat niet leuker leest zijn de plannen om de gemeentes de PGB te laten regelen. Ze krijgen een zak met geld waar “minder, minder, minder” in zit (zoals ze tegenwoordig  in Den Haag zeggen) dan wat de overheid er nu aan besteed en daar moet hetzelfde voor gebeuren. Wie gaat dat controleren? Wordt die zak met geld door armlastige gemeentes gebruikt om hun begroting rond te krijgen?

Natuurlijk heeft u op de juiste gestemd met de gemeenteraadsverkiezingen, toch…?

Roel Schoenmaker
Directeur


2e (K)wartaal

Kleine wasjes, Grote wasjes

Je kent het wel, dat geweldige gevoel dat je gelijk hebt. Vooral diegene die van het leven een wedstrijd maken. "Zie je wel ik zei het je toch" dat zal ik nooit zeggen, want dan zou ik het zelfde zijn als mijn schoonmoeder.  Ik ben meer van de subtiele triomf, ik glimlach als de Mona Lisa, loop, nee schreit, zwijgend de kamer uit, om dan nog 1x triomfantelijk om te kijken.

Maar ik hoop zo dat ik nu ongelijk heb en staatsecretaris van Rijn gelijk door de gemeentes de PGB te laten verzorgen. De cultuur van de gemeenteambtenaar in het algemeen beloofd niet veel goeds. Er zijn natuurlijk ook goede Gemeente ambtenaren, ik heb er weleens een ontmoet. Maar ik heb de indruk omdat ze zo zeldzaam zijn en weinig in het wild voor komen, en alleen nog te vinden zijn in speciale reservaten.

Wij zijn niet de stichting doe een wens maar als wij een cliënt kunnen helpen met een probleem doen wij dat. Zo hebben wij een cliënt die niet goed kan praten.

Hij is incontinent en er moet dus dagelijks gewassen worden. Nu was zijn droger stuk een  onmisbare  machine voor hem. Van wegen zijn spraak handicap mailde hij met de Gemeente voor steun. Hij kon zelf geen droger betalen. Hoorde weken niets. Toen zijn wij gaan mailen en bellen. Ook die mailtjes bleven onbeantwoord. Net zolang blijven bellen tot dat we de verantwoordelijke ambtenaar aan de telefoon hadden (Na 8 weken) Ja, ze had de mailtjes wel ontvangen, maar nog geen besluit genomen. Ik antwoordde:  #%^¥£$@€& Zij beloofde per brief te antwoorden.

Er kwam inderdaad een brief met een afwijzing. Wij hebben toen de droger maar bekostigd. Ik neem niet aan dat dit de trend wordt. Als dat wel zo is hoop ik dat het kabinet valt dan blijft voorlopig alles bij het oude.

Roel Schoenmaker


4e (K)wartaal

Een nieuw jaar ligt voor ons. De meest cliënten van ons hebben met veel angst uitgezien dit jaar voor wat betreft de PGB. Zou ik mijn PGB nog wel behouden. Als je als overheid de hele zaak bij de gemeenten dumpt en deze gemeenten moeten voor minder geld de zelfde zorg leveren kan een kind uitrekenen dat er iemand minder krijgt.         

Voor onze cliënten is in bijna alle gevallen niet zo’n ramp omdat ze vanwege onze lage prijzen PGB over hielden en het voordeel is dat er straks nu niet meer teruggestort hoeft te worden, want vanwege het trekkingsrecht hoeft de cliënt alleen maar de rekening naar het zorgkantoor door te sturen we gaan straks rechtstreeks betaald worden door het zorgkantoor.

Wanneer dat straks is, is weet nog niemand. Men heeft het onzinnige plan opgevat om iedereen een nieuw zorg plan te laten invullen. Waarom is ons onduidelijk. Cliënten die al jaren gehandicapt zijn en PGB krijgen en in alle gevallen niet beter worden, daarvan wordt plotseling verondersteld dat zij zelf redzaam zijn. Hun conditie is al jaren bij de zorgkantoren bekend. Iemand met het syndroom van down  is er volgende week niet vanaf. Iemand die niet alleen kan blijven vanwege dementie wordt niet direct beter, en dat is het zorgkantoor even vergeten. Cliënten die de rest van hun leven tot een rolstoel zijn veroordeeld rijden ze op deze manier in de wielen.

Het zorgt voor veel emoties die van cliënten die toch al tot de kwetsbare groep behoren. Ze voelen zich beledigd en voelen zich nog meer gehandicapt dan ze al zijn. Deze onzinnige  controle kost enorm veel mens uren en wordt gedaan door ingehuurde krachten die geen enkel benul hebben van zorg en wat er allemaal voor komt kijken.

Alles uit naam van de bezuiniging. Controle is nodig en juichen wij toe, maar gehandicapten waarvan alles duidelijk is en was die hadden uit de wind gehouden moeten worden. Het had al een bezuinig op zich geweest. 

Een moeder met en gehandicapt zoon die een spierziekte heeft en steeds geholpen moet worden omdat zijn ziekte enorme jeuk te weeg brengt heeft vatte het krachtig samen. “Ik ga naar het binnenhof en bind de handen van de staatsecretaris samen en gooi een zak jeukpoeder in zijn nek”. Het zal allemaal wel goed komen maar 1 januari is niet gehaald. 

En goed jaar toegewenst.