Wij maken eerst met u een vrijblijvende afspraak voor een intake gesprek (0346-252959). Hier maken wij een profiel aan waaraan de hulp moet voldoen. We leggen dit profiel ter goedkeuring aan u voor.

De cliënt spreekt zijn of haar verwachtingen uit  en deze worden getoetst. Pas nadat u als cliënt uw goedkeuring heeft gegeven gaan we zoeken. Dat duurt gemiddeld 3 tot 14 dagen voor we iemand gevonden hebben. Als wij een kandidaat gevonden hebben laten wij die in overlegd met u komen. Deze kandidaat heeft inmiddels het profiel al gelezen wat er van hem/haar verwacht wordt en wat de omstandigheden zijn.Dit is allemaal vrijblijvend. U tekent pas een contract met ons als wij met de hulp voor de deur staan.

De taal is meestal niet het belangrijkste. Wij hebben ook cliënten die zelf niet meer kunnen spreken. Communicatie is sowieso voor  80% non-verbaal. Het gaat om de klik die er is tussen de hulp en de cliënt.

Het gaat om “er zijn” met inachtneming van elkaars privacy. De hulp woont op zichzelf en het is dus niet zo dat ze 24 uur werkt. Bovendien heeft ze 16 uur vrij binnen de normale werktijden( van 40 uur per week dit in overleg). Wij zorgen voor het transport als zij komen en zijn er bijna altijd wanneer de plaatsing daar is.                       

Wij monitoren dit alles door regelmatig de cliënten te bezoeken.